Pálení čarodějnic

Plakát

Po roční pauze jsme pro vás připravili u naší sokolovny PÁLENÍ ČARODĚJNIC. K tanci i poslechu hraje kačická skupina PODWOBRAZ. Proběhnou různé soutěže a nakonec budou vyhlášeny v různých kategoriích nejhezčí čarodějnice a čarodějové. Samozřejmě nemůže chybět tradiční opékání buřtů. Přijďte všichni.

Jarní brigáda

Plakát

Starostka tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny členy, příznivce a dobrovolníky na jarní brigádu. Při brigádě se zaměříme na venkovní areál. Čeká nás úklid listí, větví, odpadků, odstranění náletů, sekání trávy a další drobné práce na vylepšení areálu.

Velikonoční turnaj v Badmintonu

Badminton

Srdečně všechny zveme na 12. ročník Velikonočního turnaje v badmintonu v libovolných čtyřhrách neregistrovaných hráčů. Turnaj se uskuteční v naší sokolovně v pátek 
15. dubna. 2022 Prezence hráčů je od 8:30 do 9:00. Přihlášky zasílejte nejpozději 
do 14. dubna. 2022.

Stavební úpravy šatny a výměna oken byla spolufinancována Evropskou unií

EU - dotace

V roce 2021 proběhly stavební úpravy šaten a výměna oken, která byla spolufinancována Evropskou unií. 

Realizací tohoto projektu dojde k ke zvýšení hospodárnosti provozu objektu, kdy po rekonstrukci stávajících oken dojde k výrazné úspoře s náklady související s úniky tepla.