Příměstský tábor - fotbalový kemp

Obec Kačice ve spolupráci s SK Kačice pořádá fotbalový kemp pro děti narozené v termínu 31. 8. 2007 - 31. 8. 2014. - Více informací naleznete níže. Prosíme, v případě zájmu se obracejte na kontaktní osobu j.baroch@seznam.cz.

FOTBALOVÝ KEMP  – 24. sprna – 28. srpna 2020
  • kapacita turnusu je 15 dětí
  • tábor pro děti narozené v období od 31. srpna 2007 do 31. srpna 2014
  • cena: 1000 Kč pro dítě s TP v Kačici a 1500 Kč pro dítě bez TP v Kačice
  • přednost májí děti, které jsou členy SK Kačice
PŘÍHLÁŠKY

Závaznou přihlášku, která slouží zároveň i jako smlouva pro obstarávání péče o dítě, je potřeba důkladně pročíst, vyplnit včetně všech příloh (tedy i dotazník pro účastníky tábora, monitorovací list podpořené osoby) a podepsat. Smlouvu je potřeba mít vyplněnou ve dvou stejnopisech, kdy jednu si ponecháme na OÚ a druhou vám po podepsání zástupcem obce vrátíme zpět. Pokud nebudou všechny dokumenty řádně vyplněny a podepsány, nebude možné dítě na tábor přihlásit. Nezapomeňte s sebou přinést zároveň i kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte, která bude přílohou smlouvy. Zároveň mějte, prosím, zjištěnou velikost trička vašeho dítěte, abychom si ji mohly poznamenat a následně bylo možné dětem objednat táborová trička. Zdravotní dotazník pro dítě obdržíte emailem společně s programem tábora těsně před jeho zahájením.

PLATBA 

Cena 1 000 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem v obci Kačice a 1 500 Kč za dítě/turnus s trvalým pobytem mimo obec. Platba bude možná POUZE v hotovosti při podpisu smlouvy.

 

SHRNUTÍ aneb na co nezapomenout!

(pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, budou k vyzvednutí na OÚ Kačice od 10. června 2020)

  • 2 x vytištěná, vyplněná a podepsaná smlouva včetně všech příloh (součástí smlouvy je i dotazník a monitorovací list)
  • Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  • Velikost trička dítěte
  • Hotovost

Všechny turnusy budou probíhat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a hygienická doporučení, změny v programu jsou vyhrazeny. Bližší informace budou rozeslány společně s programem tábora 1-2 týdny před termínem jeho konání. V případě dotazů se neváhejte obrátit na kontaktní osobu j.baroch@seznam.cz

Začátek akce
Konec akce
Fotbalový kemp - ikona