Schůze výboru jednoty - září 2021

Starostka Tělocvičné jednoty Sokol Kačice oznamuje členům výboru jednoty, že schůze výboru se koná v pondělí 13. 9. 2021 od 18:30 hodin v přísálí sokolovny.

Členové jednoty mají možnost napsat svoje návrhy a žádosti na e-mail starostky: liskova@sokolkacice.cz.

Poté budou pozváni na určitou hodinu na schůzi výboru.

Začátek akce
Konec akce
Výbor jednoty Sokol Kačice 09-2021