Víte, že Sokol má vlastní písmo?

"Víte, že" je nová rubrika na webu naší jednoty. Články, které vždy uvedeme tímto slovním spojením, vám přinesou zajímavosti ze Sokola, z naší obce nebo našeho kraje. Náš první článek se bude týkat části nového grafického pojetí Sokola (přesněji grafického manuálu ČOS), který se začal realizovat v roce 2019 v rámci projektu Sokol 2030 - o kterém vám také přineseme zprávy.

Jedním z nejdůležitějších prvků v novém grafickém stylu je písmo. Aby bylo vše pestré a zajímavé, užíváme tři základní písma. Všechna můžete vidět na našem webu, plakátech a informačních cedulích v areálu naší Sokolovny. Tím základním písmem je písmo Work Sans, které Česká obec sokolská převzala z galerie fontů. Autorem písma je Wei Huang. Písmo je volně k dispozici v různých "fontových bankách", jako je například na google fonts. 

Další dva typy se využívají hlavně pro nadpisy a jsou vytvořeny přímo pro Sokol. Vlastníkem ochranných známek na tato písma je ČOS a proto je můžete vidět pouze na materiálech spojených se Sokolem. Jedná se o písmo s názvem Tyrš a Fügner. Ano, písma mají jména po zakladatelích Sokola.

Tento odstavec je psaný písmem Tyrš.

A tento odstavec je psaný písmem Fügner.

Jak vidíte, obě varianty písma jsou velice výrazná a nepřehlédnutelná. Pokud tedy uvidíte někde plakátky nebo cedule psané tímto písmem, víte, že se informace týká Sokola.

Ikona - Víte, že