Sokolovna

Stavební úpravy šatny a výměna oken byla spolufinancována Evropskou unií

EU - dotace

V roce 2021 proběhly stavební úpravy šaten a výměna oken, která byla spolufinancována Evropskou unií. 

Realizací tohoto projektu dojde k ke zvýšení hospodárnosti provozu objektu, kdy po rekonstrukci stávajících oken dojde k výrazné úspoře s náklady související s úniky tepla.

Vichřice napáchala škody na Sokolovně

Poškozená střecha

Ve čtvrtek 21. října se naší republikou prohnala vichřice Ignatz. Bohužel se nevyhnula ani naší sokolovně, na které napáchala škody. Vítr odnesl část střechy na severní straně a nemalou část střechy na všech stranách poškodil. Naštěstí nepršelo a nevznikly tak další škody, protože největší část střechy chyběla přímo nad prostorem tělocvičny.

Uzavření sokolovny od 12. 10. 2020

covid-19

V návaznosti na vládní opatření Vás informujeme, že naše sokolovna je od pondělí 12. října 2020 opět uzavřena pro veškeré cvičení a akce. Dle vládního nařízení je uzavření minimálně na 14 dní. Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Víte, že Sokol má vlastní písmo?

Ikona - Víte, že

"Víte, že" je nová rubrika na webu naší jednoty. Články, které vždy uvedeme tímto slovním spojením, vám přinesou zajímavosti ze Sokola, z naší obce nebo našeho kraje. Náš první článek se bude týkat části nového grafického pojetí Sokola (přesněji grafického manuálu ČOS), který se začal realizovat v roce 2019 v rámci projektu Sokol 2030 - o kterém vám také přineseme zprávy.

Spouštíme nový web

Nový web

A je to tady! Konečně náš náčelník dodělal to, co dlouho sliboval. Nový web naší jednoty! Trvalo to dlouho, co staré stránky jen tak visely v nefunkčním stavu. Obsah se neměnil, údaje byly zastaralé a my tak nějak věřili, že spíše využíváte facebooku a webové stránky už nejsou tak podstatné.

Proběhla valná hromada 2020

Ikona - valná hromada

Uvolnění omezení v souvislostí s pandemií koronaviru nám umožnilo uspořádat valnou hromadu naší jednoty. Ta proběhla v úterý 26. května na přísálí naší jednoty. Před zahájením valné hromady se sešlo 18 dospělých členů a 1 host. Účast byla tedy dostatečná, aby byla valná hromada usnášení schopna.

Výbor ještě jednou děkuje všem přítomným členům jednoty za hladký průběh valné hromady.

Proběhla jarní brigáda

Jarní brigáda 2019

Dnes v neděli 28. dubna proběhla jarní brigáda. Povedlo se nám poklidit listí, odpadky od našich hodných návštěvníků a připravili jsme areál na pálení čarodějnic. Moc děkujeme všem, kteří dorazili a zapůjčili potřebnou techniku, mechanizaci, nářadí či obstarali občerstvení pro účastníky.