Valná hromada jednoty 2017

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Kačice zve všechny své členy na valnou hromadu, která se koná v pátek 3. března od 16.30 v přísálí sokolovy.

Program:

 • Úvod
 • Volba návrhové a mandátní komise
 • Kontrola usnesení VH z 18.2.2016
 • Zpráva starostky
 • Zpráva náčelníka
 • Zpráva hospodáře
 • Návrh rozpočtu na rok 2017
 • Plán činnosti na rok 2017
 • Zpráva revizní komise
 • Diskuze
 • Návrh usnesení
 • Závěr

Občerstvení zajištěno

Termín: 
Pátek, 3. Březen 2017 - 16:30