O nás

Činnost naší jednoty je poměrně rozsáhlá. V základu je možné ji rozdělit na činnost tělocvičnou a činnost kulturně-vzdělavatelskou.

Tělocvičnou činnost reprezentují v současné době tři oddíly - všestrannost, florbal a badminton. Naše jednota pořádá sportovní turnaje a soutěže v nohejbale a badmintonu. Naši cvičenci reprezentují jednotu a naší obec na obecních a všesokolských sletech, akademiích, závodech všestrannosti a turnajích.

Kulturně-vzdělavatelskou činnost představují každoroční plesy a zábavy. V lednu pořádáme pravidelně Sokolský ples, v únoru je Dětský maškarní rej. Stálou a velice oblíbenou akcí je každoroční Pálení čarodějnic, které je doprovázeno koncertem. Na přelomu srpna a září pořádáme Rozloučení s prázdninami - odpoledne plné soutěží a ukázek zemědělské techniky, dravých ptáků atd. Vyhlášenou podzimní akcí je Posvícenská zábava. V prosinci nesmí chybět mikulášské zábavy a to jak pro děti, tak pro dospělé.

Další akce pořádají v prostorách naší sokolovny i další subjekty. Nejznámější jsou plesy Agra Kačice a Sportovní ples.