Historie jednoty

Naše tělocvičná jednota byla založena 20. prosince roku 1896. Prvním starostou byl zvolen Josef Šebesta, místní mlynář. Místostarostou byl zvolen řídící učitel Theodar Trousílek, náčelníkem Bohumír Jozífek a jednatelem Alois Kohlík. V době založení měla jednota 30 členů.

Původně se cvičilo v sálech místních hostinců. Od 24. prosince roku 1917 se cvičení přesunulo do reservní třídy místní školy. Roku 1923 byla dle projektu stavitelů Šímy ze Studnice a Müllera ze Smečna postavena Sokolovna. Odhadní cena byla určena na 400.00 Kčs. Mnoho práce na stavbě vykonalo svépomocí členstvo a příznivců (cca 10.150 pracovních hodin a 1295 povozů). Ihned po dokončení prací se do sokolovny přesunulo i cvičení.

V roce 1927 si naše jednota zřídila vlastní biograf (kino). 

Stav členstva postupně narůstal. V 1932 měla naše jednota 105 členů.

Zdroj:

Kronika obce Kačice

Almanach župy Budečské

Věstníky župy Budečské

Historické foto sokolovny

Nově postavená sokolovna

Historické foto sportoviště
Historické foto nástupu sokolů
Historické foto sokolského průvodu
Historické foto nástupu sokolů