Možno využívat šatny a další uvolnění

V pondělí 25. května nám další uvolňování omezení umožňuje otevřít a využít šatnu pro převlékání. Již tedy nemusíte chodit na cvičení ve cvičebním úboru. Dále platí omezení používat ke vstupu jen vchod od hřiště - zde je umístěna u vchodu dezinfekce na ruce, využívat jen dámská WC - kde je umístěna dezinfekce na povrchy a řádné vydezinfikování prostor WC po použití.

Každé využití sokolovny, i dle rozvrhu, je potřeba nahlásit správci sokolovny (sokolníkovi) SMS zprávou na telefon 607809868.

Děkujeme, že dodržujete tato opatření, která nám umožňují využívání vnitřních prostor sokolovny.